Prijsopgave

Trouw aan ons beleid van geïndividualiseerde dienstverlening, zijn onze prijsopgaven "op maat" naargelang de behoeften en de verwachtingen van de klant, want elke tekst die u binnenbrengt is verschillend. De prijs van een vertaling zal afhangen van de ingewikkeldheid van de tekst, van het te vertalen volume, van het te behandelen bestandstype en van de te respecteren deadline.

Voor een gratis prijsopgave binnen enkele uren*, stuur ons gewoon een e-mail naar [offre apenstaartje transfrtranslation.com] met vermelding van:

  1. uw naam, onderneming, adres;
  2. de gewenste deadline;
  3. de volledige tekst die u wilt vertalen in bijlage;
  4. de betalingswijze die u wenst te gebruiken.

Indien voor bepaalde redenen, zoals vertrouwelijkheid of een nog onafgewerkte tekst, u niet de volledige tekst kunt opsturen, gelieve ons de volgende bijkomende details te melden:

  1. het totaal aantal woorden** (of schatting op 5% na);
  2. het bestandstype van de brontekst en gewenste bestandstype voor de vertaling (als die verschillend is);
  3. technisch veld of omschrijving van het onderwerp, enz.

Onze prijsopgaven houden rekening met een werklast van 1500 tot maximum 1800 woorden per dag (nalezing inbegrepen). Deze marge hangt af van de moeilijkheidsgraad van het woordenschat.

De prijsopgaven die zonder wijzigingen per e-mail worden teruggestuurd met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" fungeren als bestelbonnen (bindende overeenkomst).

Door een bestelling te bevestigen, aanvaardt de klant impliciet onze Algemene Voorwaarden.

Wij aanvaarden bankoverschrijvingen, betalingen via PayPal en cheques van Franse banken***.


* In de meeste gevallen binnen enkele uren tijdens de kantooruren. In de weekends en op Franse feestdagen :antwoord de volgende werkdag (zie mijn kalender).
** Om het aantal woorden te tellen: Zie de vraag FAQ #2.
*** Kosten en betalingsvoorwaarden, zie de vragen FAQ #8 en #9.